Wat is open data en waarom is het belangrijk?

Open data verwijst naar gegevens die vrij beschikbaar zijn voor iedereen, zonder beperkingen zoals auteursrechten, patenten of andere juridische belem

Vegan

De voordelen van open data voor overheden en burgers.

Open data, oftewel vrij beschikbare en toegankelijke gegevens, biedt talloze voordelen voor zowel overheden als burgers. Het concept van open data hee

Vegan

Het concept van transparantie en openbaarheid in open data.

Transparantie en openbaarheid vormen de kern van het concept van open data. Het idee achter open data is dat gegevens vrij beschikbaar en toegankelijk

Vegan

De rol van open data in het bevorderen van innovatie en economische groei.

Open data heeft de potentie om een motor van innovatie en economische groei te zijn. Het vrij beschikbaar stellen van gegevens door overheden en organ

+